Café Leffertshutte anno ca. 1935

‘Weg Wijnjeterp’ staat aangegeven op de gevel om de trampassagiers duidelijk te maken waar men is. In 1935 was het station van Wijnjeterp flink groter gegroeid. Na de oorlog van 1940-45 is het bergafwaarts gegaan met het spoor. Eerst werd… Lees verder

Lager school Wijnjeterp anno 1959

Feest bij de Openbare lagere school in Wijnjewoude bij het vieren van het vijfenzeventigjarig bestaan. Het meest rechtse van de vier lokalen werd jarenlang gebruikt als gymnastiekzaal door de plaatselijke gymnastiekvereniging LONGA. Rond 1961 is het schoolgebeuren verhuist naar het… Lees verder

Reinderhuis, Weinterp 33 anno ca. 1970

Huidig adres is Weinterp 33 waar de familie Jeen Lindeboom woont. Dit was op de achtergrond de woning van Reinder de Haan, met op de voorgrond de stal voor zijn veestapel. Voornamelijk geiten en bokken. Het bedrijf is afgebroken rond… Lees verder

Kruidenierswinkel Vissia Weinterp anno ca. 1941

De familie Vissia had in dit pand een kruidenierswinkel tot in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Anne en Wietske Hoekstra gingen later verder met een handel in bouwmaterialen.   In 2006 werd de volgende foto genomen:

Café Johannes Brandsma anno ca. 1925

Café Landzicht is nu Weinterp nr. 15 Op de foto kinderen van zondagsschool uit de jaren twintiger jaren, gekiekt voor café ,,Landzichtˮ, waar deze school zondags werd gehouden. Caféhouder was in die tijd Joh. Brandsma, die naast het runnen van… Lees verder