Fouragehandel Buursma Klein Groningen ca. 1930

Compagnonsfeart 83 Boerderij winkel fouragehandel Ale Buursma. Het pand is gebouwd in 1903 voor de familie Zwaga getuige gevelsteen. Uit de fouragehandel is later de Coöperatieve Aan en Verkoop vereniging ontstaan geleid door eerst Arend Zwaga en later zijn neef… Lees verder

Klein Groningen ca. 1955

Klein Groningen  circa 1955. Aanzicht vanuit het oosten. Het eerste huis rechts op de foto is het bedrijf van Anne Annema. Dan de boerderij van Ale Buursma waarin toen niet meer een winkel was. Daarnaast de boerderij van Kees van der… Lees verder

Klein Groningen ca. 1925

Compagnonsfeart circa 1925. Op de voorgrond links de boerderij van de familie Mulder. Dan het nog vrij nieuwe huis van brandstofhandelaar Riemer Veldkamp. Daarvoor zijn turfschip en op de wal een karakteristieke turfwagen. Op de voorgrond in de vaart een praam… Lees verder

Opperhaudmare bij de Opperbuorren ca. 1935

Opperhaudmare rond 1935 ter hoogte van afslag Opperbuorren. Boerderij rechts op de foto is van Andries Rommerts van der Bos en zijn vrouw Martje Loopstra. Achter deze boerderij – moeilijk zichtbaar – stond het huis van de familie Siete Rinkema. De… Lees verder

Compagnonsfeart bij Klein Groningen ca. 1955

Compagnonsfeart zicht vanaf Tjalling Harkeswei van circa 1955. De brug, overbodig geworden in Haulerwijk, was nog niet lang geleden aangebracht (1953 ) het huisje links werd toen bewoond door de familie Jelle en Gúste Smit. De boerderij was van de familie… Lees verder

Bakkerij Dijksma anno 1928

Klein Groningen ca. 1928. Bakkerij Dijksma. Op de foto het jonge bakkersgezin Siebe Dijksma. Nu bewoond door fam. Joost van Vondel.

Bedrijvigheid aan de Compagnonsfeart ca. 1930

Compagnonsfeart van circa 1930. De afvoer van turf met paard en wagen. De boerderij midden op de foto is van de fam. Mulder. Later van de familie Kees van der Wal. Daarna waren timmer- en aannemersbedrijf Van der Sluis er gevestigd.… Lees verder