Compagnonsfeart met zuivelfabriek anno 1939

Compagnonsfeart  van 1939. Op de voorgrond het fietspaadje dat naar de woning van de familie Anne Jager gaat. Op de voorgrond links het beurtschip van Houtsma met daarvoor het turfschip van Riemer Veldkamp.

Zuivelfabriek in Klein Groningen ca. 1960

Klein Groningen van circa 1960. De fabriek in volle glorie. Rechts de personeelswoningen. Links net zichtbaar 3 huizen die  toen bewoond werden door de  familie L. Hoogenberg, de familie J. Duursma en Anne Annema (de Kûper).

Zuivelfabriek Klein Groningen ca. 1966

Klein Groningen van circa 1966. De fabriek vlak voor de sluiting. De activiteiten in de vaart met boten turf, stratendrek en kunstmest was eerder al gestopt. Op de voorgrond eerst het huis van de Familie Lútsen Hoogenberg, dan Jan en… Lees verder

Compagnonsfeart met zuivelfabriek anno ca. 1907

Compagnonsfeart rond 1907. Ansichtkaart uit 1912. De fabriek vanuit het westen. De boerderij links is in 1903 gebouwd door de familie Zwaga getuige de gevelsteen. De familie Ale Buursma had er later een winkel en fouragehandel. Het huis achter de stapel… Lees verder

Zuivelfabriek en Compagnonsfeart 1939

Compagnonsfeart anno 1939. Aanzicht vanaf het westen op de zuivelfabriek rechts. Links vooraan het huis van brandstoffenhandel Veldkamp, dan Ale Buursma en Kuiperij Annnema. De juten zakken  die in de vaart uitgewassen zijn liggen te drogen op de hagen. Deze zakken… Lees verder

Klein Groningen huis Anne Jager anno 1974

  Klein Groningen van 1970. Dit huis stond op het weiland in de binnenbocht van de  Opsterlandse Compagnonsvaart. Op de foto Anne Jager, die een betûfte mollenvanger was, met zijn vrouw en hond Beike.