Melkvervoer Klein Groningen circa 1947

Opperhaudmare bij Klein Groningen van circa 1947. Melkvervoer per slee in de strenge winter van 1947. Barre tijden voor het melkvervoer in de winter.