Kerk te Duurswoude ca. 1960

Twee foto’s van de kerk van Duurswoude. Opvallend is dat op allebei paard en haan ontbreken. De foto’s zijn in verschillende tijdperken genomen getuige de grafzerken en haag.  

Gereformeerde kerk ca. 1980

Zicht vanuit het westen. Links het erf van de boerderij van J.L. Sijtsema. Rechts vooraan het huis van toen fam. Anton Duursma, daarnaast de voormalige VIVO kruidenier Albert v/d Veen. Dan het huis van wijkzuster Hiltje Koster met het groene… Lees verder

Boerderij op de Driehoek, anno 1939

  Op de ansichtkaart het vooraanzicht van de boerderij die op de driehoek stond. Gebouwd door de familie Hendrik Ottes Dijkstra en in 1940 door de familie Harm Berga. Hoatse Hofstra was de laatste boer op dit bedrijf. In de… Lees verder

Gereformeerde kerk en Merkebuorren 32 anno 1939

  Foto genomen vanaf het schoolplein van de Christelijke lagere school. Huidige adres Merkebuorren 32. Het huis rechts van de kerk werd toen bewoond door mevrouw Geerlings. Links naast de kerk het bedrijf van schilder Klaas te Nijenhuis later bewoond… Lees verder

Wijnjewoude ca. 1975

Drieluik op een postkaart dat aangeeft dat Wijnjewoude moderner is geworden. Het bovengrondse elektriciteitsnet, aangelegd rond de jaren 1920, is ondergronds geworden en tegelijk heeft een netverzwaring plaatsgevonden. De  melkbussen langs de weg zijn de laatste getuigen van een vervlogen… Lees verder

Roel Duursma tijdens mobilisatie ca. 1939

 Op de foto Roelof Stevens Duursma als soldaat bij mobilisatie vlak voor het uitbreken van de tweede Wereldoorlog. Alleen en met zijn bataljon en met zijn Friese krijgsmaten apart. De briefkaart  is er één van het thuisfront aan hem. Roel… Lees verder

Stripe 42 anno 1980 ca.

Vakantiehuisje aan de Stripe (nr 42). Nu woonhuis en in het bijgebouw de B&B van het gezin Koenraad Zijlstra.