Mounleane 4

Huidige adres: mounleane 4. Vrachtrijder Willem Zwart woonde hier rond 1900. Toen er land bij kwam woonde hier Hendrik Loopstra. Daarna Geert Pool en Warntje de Vegt. De firma E Duursma heeft er daarna een Fourage- en brandstoffenhandel gevestigd. De… Lees verder

Woonwagen Kijlstra Mounleane

  Huidige adres: Mounleane 10. Deze woonwagen stond op het erf daarvan. Johannes en Maaike Kijlstra woonden er tot 1942.

Ingang Mounleane anno 1921

  Links café Engbert Meestringa met doorreed en rechts de wagenmakerij van Foppe de Haan. De meisjes links zijn o.a. Trijntje Lutske en Klaske de Haan. Op de achtergrond in het midden de  boerderij van Gooitsen  Stoker.

Dubbele woning huidig Mounleane 3

De woning is in 1964 afgebroken. In het verleden was het een wevershuis en commieshuis. Later heeft er ook een klompenmakerij ingezeten.

Zondagsschool Wijnjewoude

De bovenstaande foto is de zondagsschool van Duurswoude in 1908. De zondagsschool bestaat al meer dan 100 jaar. Voorheen werd er zondagsschool gehouden in een gebouwtje naast de oude pastorie aan de Weinterp en in Duurswoude in de consistorie bij de kerk. Nu wordt… Lees verder

Gereformeerde Kerk

Op 5 januari 1860 is onze kerk opgericht. Een aantal broeders en zusters maakte zich toen los van de Hervormde Gemeente alhier. Men kwam eerst samen in het huis van een ouderling. Al snel werd een echte kerk gebouwd: eind… Lees verder

Briefkaart Wijnjeterp

Oude briefkaart met uitzicht op de gereformeerde kerk te Wijnjewoude en de muziekkoepel.

Kledingzaak Jeep Koopstra

Jeep Koopstra voelde zich in tegenstelling van zijn drie broers niet geroepen om boer te worden en koos als jongeling ervoor met een koffer vol kleding de boer op te gaan. Om zekerheid voor een goede belegde boterham te verkrijgen… Lees verder

Kledingzaak Hendrik en Dine de Boer

In de winkel die één (wille) dag per jaar open is en woonhuis van Michiel en Sippy, ligt de bakermat van een kledingwinkel van formaat, die Wijnjewoude ooit rijk is geweest. Op deze plek begon Hendrik de Boer met zijn… Lees verder