Duerswâld 8, ca. 1965

Dit huis stond aan de rand van het bos, schuin tegenover de oprit naar de boerderij van Kees en Wilma Bouma. Op de foto Maaike, de vrouw van Douwe Rozema. Het is rond de jaren 1970 afgebroken. Er mocht niet… Lees verder

Lieuwe Walda, vrachtrijder, ca. 1915

Roel Walda werd later burgemeester van Ameland. Correctie op het onderschrift: De jongen die staat naast Lieuwe is Ids Walda. Op de bok zit Adriaan (informatie van mevr Elgersma-Walda, Ameland, via André Staal).

Boerderij Duerswâld 3, ca. 1965

  In dit huis woonden Klaas en Richtsje (Popkes) de Jong. Daarna Fedde en Teatske Bosscha en lange tijd Mevr. Wibouts. Nu dient het als opslagruimte van de fam. Meerman, die er naast wonen in een nieuw gebouwde moderne woning.