Tjalling Harkeswei 73, anno 1995

Tjalling Harkeswei 73, anno 1995. Huis van Klaas Hielkema, nu Klaas van Boven. Huis in middels afgebroken en wordt herbouwd (2015).

Tjalling Harkeswei 101 ca. 1975

Tjalling Harkeswei 101 van circa 1975. In de jaren vijftig van de vorige eeuw stond hier de Boerderij van de familie Bergsma. Bergsma senior is bij het mest uitrijden verongelukt. Er is later een nieuwe boerderij gebouwd door smid Popke Blaauw… Lees verder

Tjalling Harkeswei 104

Tjalling Harkeswei 104. Eerder hebben op deze plek gewoond fam. Boomsma en fam. Mast. Nu fam. Postma.

Tjalling Harkeswei 102, ca. 1975

Tjalling Harkeswei 102 van circa 1975. In de jaren vijftig van de vorige eeuw woonden hier Bertus en Sijke Donkerbroek – Zijnstra. Daarna werd het een woonboerderij met naaiatelier van Doortje (wie weet meer?). Eerdere bewoners: Van der Meulen, Foeke Bruinsma.… Lees verder

Tjalling Harkeswei 100, van circa 1975

Tjalling Harkeswei 100 van circa 1975. Huis werd vroeger bewoond door Siebren Drost en de familie Van der Jacht. Nu is het van de familie Gooitsen Stoker en Dute Faber

Houten draai bij Klein Groningen ca. 1920

Klein Groningen van circa 1920. De oversteek van de vaart was toen nog een houten Draai. De drie vrouwen rechts op de foto waren Lutske, Pietje en Froukje Annema?? Links op de Draai is de grootste persoon Anne Annema. De… Lees verder