Haulerspoor over Duurswouderheide anno ca. 1960

Duurswoude heidepad. Begin heidepad op plek waar nu het verharde fietspad links afslaat achterlangs de woning van Prummel. Een heel oud pad midden over de Duurswoudemer heide. Het werd vanouds het Hauler spoor genoemd. Het pad is na de verharde… Lees verder

Fietsenmaker Meinsma anno 1960 ca.

De serre als opslag en showroom van de handel van Hans Meinsma met daar achter de fietsenmakerij. Rechts net zichtbaar de boerderij annex winkel. Anno 1960 ca.

Fam. Boonstra, Duerswâld 10-12 anno ca. 1965

Huidige adres tussen Duerswâld 10 en 12. Anno ca. 1965. Het huis van Gerrit en Aaltje Boonstra-Wedman laatst bewoond door hun zoon Piter en zijn gezin. Afgebroken rond de jaren 1970. De later bijgebouwde kalverstal staat er nog.

Freulevijver in het bos van Duurswoude anno 1920 – 1970 ca.

Freulevijver, links het botenhuis met een vissersman ernaast en midden het koepeltje. De foto is gemaakt rond 1921. Zicht  op het koepeltje vanaf het schiereiland in de Freulevijver. De foto is van rond 1977   Freulevijver met koepel. Circa 1965.

Duerswâld 21, anno ca. 1958

Duerswâld 21. T-kruising Biskop met Duerswâld. Huis links bewoond door familie Piekeboer.  Anno 2015 door fam. M. Russchen. De Stripe staat er nog niet.

Muziekoepel in het bos Duurswoude ca. 1960

De muziekkoepel aan de westkant van het voormalig natuur kampeerterrein van Staatsbosbeheer “het Iekenhiem”. Later verplaatst naar zijn oorspronkelijke plek t.o. de Gereformeerde kerk.

Breeberchspaed Duurswoude anno ca. 1965

Roel Duursma op de weg langs de boerderij van Popke de Jong aan het Breeberchspaed. De boerderij stond op de plek waar nu het parkeerterrein is van de kerk- en natuurbezoekers. In 1977 is de boerderij afgebroken om plaats te… Lees verder

Welfingstrjitte in de jaren 1968-1969

Het ontstaan van de Welfingstrjitte in de jaren 1968-69. Op de onderste foto staan de nieuwe woningen voor bejaarden  welke in 2014 zijn vervangen door nieuwe levensloopbestendige woningen. De bovenste foto toont de originele huizen die anno 2015 nog lang niet… Lees verder