Boerderij Duerswâld 3, ca. 1965

  In dit huis woonden Klaas en Richtsje (Popkes) de Jong. Daarna Fedde en Teatske Bosscha en lange tijd Mevr. Wibouts. Nu dient het als opslagruimte van de fam. Meerman, die er naast wonen in een nieuw gebouwde moderne woning.

Familie Rozema bij boerderij Duerswâld 9, ca. 1920

Trots poseert deze familie voor hun nog nieuw ogende boerderij. Dit zijn Jelke Douwes Rozema en Betje Sipkes Smid, met links hun dochter Gerkje (geb. 1909) die later trouwde met Jogchum Groen. En rechts is een dochter van familie Goedhart, een evacué die in… Lees verder

Roel Duursma bij Breeberchspaed, ca. 1977

Roel Duursma op de weg langs de boerderij van Popke de Jong aan het Breeberchspaed. De boerderij stond op de plek waar nu het parkeerterrein is van de kerk- en natuurbezoekers. In 1977 is de boerderij afgebroken ten behoeve hiervan.