Merkebuorren 94, anno ca. 1966

Merkebuorren 94, rond 1966. Aaltje van der Lei -van der  Veen bezig met de was. Dit was de vroegere boerderij van Teun en Willemke Brouwer. Thans bewoond door Meindert van Osen Wietske Jorna.

Duurswoude buurt anno ca. 1915

Duurswoude circa  1915 zicht vanuit westen. Rechts op de voorgrond met de fiets staat Haaije Loopstra. eerste huis rechts is de smidse.

Buurt Duurswoude, anno 1924 ca.

Buurt Duurswoude, zicht vanaf het oosten, rond 1924. Links het Poolhuis genoemd naar de beide Beppen Marije Pool die er lang woonden. Eerder was dit de wagenmakerij van de familie Uithof. Rechts het boerderijtje van Jan en Geertje  Zijlstra. Eerder was… Lees verder

Merkebuorren 127 anno 1960

Huidige adres Merkebuorren 127, nu bewoond door de gebroeders Durk en Reinder van der Veen. Feest op de trouwdag van Gjilke van der Veen op 12 mei 1960.

Gereformeerde kerk anno 1918 ca.

Gereformeerde kerk, circa 1918 zicht vanaf het westen. Links de boerderij van Meinte Jongsma. Voor de kerk het huis van Andries Sijtsema. De andere huizen in de rij moesten nog gebouwd worden.

Merkebuorren 119 anno ca. 1990

Groenteboer Wiebe Dijkstra had hier jarenlang zijn bedrijf tot ± 1960. Daarna woonden hier Hendrik (sen) en Anna v/d Ploeg. Nu bewoond door Henk en Janny Janssen.

Wijnjeterp buurt circa 1960

Wijnjeterp buurt circa 1960 zicht vanaf het oosten Rechts de winkel annex Fuoragehandel  Binne Janke de Vries. Links de smederij van Tjeerd Linstra. Naast de oude smederij is nog net het toen pas gebouwde nieuwe woonhuis te zien.

Wijnjeterp buurt anno ca. 1935

Wijnjeterp buurt ca. 1935. Zicht vanuit het westen. Rechts naast de lindeboom een klein stukje van de smederij van Wilt Feenstra. Daarnaast de kruideniers winkel van Lútsen Hoekstra. Daarvoor de eerste vrachtauto, een T Ford, van de Firma E. Duursma fuoragehandel. Daar achter… Lees verder