Bakkerij Bosma ca. 1955

Bakkerij Bosma  van circa 1955. Dit was de eerste bakkerij waar Pake Jannes Bosma zijn bedrijf begon. Later groeide dit uit tot koekbakkerij Bosma met zijn bekende product ´de Zoeteliefjes’. Nu Bakkerij Modderman.

Bakkerij Engelsma rond 1920

Bakkerij Engelsma in aanbouw. Zicht vanaf het westen. Dit was de woning annex bakkerij in aanbouw voor bakker Engelsma. Later was hier bakker de Groot eigenaar en daarna werd het de bakkerij van de familie Ide Hofman. Naast de bakkerij is… Lees verder

Brandweerhuisje bij de kerk ca. 1917

Brandweerhuis circa 1917. Rechts net zichtbaar op de foto het brandweerhuisje dat stond op de plek waar de Bûtewei richting het westen begon bij nu de muziekkoepel. Naast de kerk de boerderij annex wagenmakerij van Houtman. Daarnaast net zichtbaar het huis… Lees verder

Merkebuorren 105 anno ca. 1965

Huidige adres Merkebuorren 105, foto ca. 1965. Deze boerderij was van de familie Wieger Hoornstra en is als bedrijf gestopt in het begin van de jaren 60 in het kader van de ruilverkaveling het Koningsdiep. Rond 1970 is het pand door… Lees verder

Buurt Duurswoude ca. 1960

Duurswoude buurt, circa 1960 zicht vanuit het oosten. Café het wapen van Opsterland van Tj. Dijkstra op de hoek van de Mounleane.  

Wijnjeterp-Duurswoude buurt anno ca. 1955

Wijnjeterp-Duurswoude buurt anno ca. 1955 gezien vanuit het westen. Rechts vooraan slagerij Tolman en bakkerij Reitse de Jong. Links koopman Kamminga en kapper Wijngaarden.  

Wijnjeterp-Duurswoude buurt anno ca. 1960

Duurswoude buurt circa 1960 zicht vanaf het westen. Rechts nog net zichtbaar de winkel in tabaksartikelen van Geert en Wietske Schaafsma-Bosscha. Dan de elektriciteitszaak  van Tjibbe Reitsma. De grote rode beuk is ook nog gedeeltelijk zichtbaar. De drie huizen van gele steen… Lees verder

Merkebuorren 62 t/m 66 anno 1955

Dit was het huis van timmerman-aannemer Bareld v/d Bos. Voor op het erf van het  huis dat rond 1960 is afgebroken, staan nu de drie geel stenen huizen Merkebuorren 62, 64 en 66. De mooie rode beuk moest hiervoor het… Lees verder