Driehoek vanuit richting Donkerbroek ca. 1940

Driehoek vanuit richting Donkerbroek. Links op de foto eerst de Boerenleenbank, dan het postkantoor en vervolgens de woning van biggenhandelaar Hildebrand van der Meulen. Op de achtergrond de boerderij van H.O. Dijkstra, later Harm Berga.

Wijnjeterp Doktershuis ca. 1920

Driehoek vanuit richting Hemrik. Rechts vooraan het huis van dokter Geert Berghuis. Zijn praktijk was in kamer links voor en de wachtkamer was rechts achter. Toen was het zo dat je zonder afspraak naar het spreekuur van de dokter ging.… Lees verder

De driehoek ca. 1954

Driehoek vanuit oostelijke richting. Eerste huis rechts van Lolke Loopstra, dan de boerderij van Harm Berga, het derde huis van Hendrik Ottes Dijkstra met daarnaast de woning van politieman Van der Zee.

De Driehoek anno 2007

De Diehoek anno 2007. Waar ooit een grote boerderij en postkantoor/woning stonden is nu de kruising van de N381 met de Weinterp en de Merkebuorren, met Opsterlands enige verkeerslichten. In 2015/2016 zal de aanblik opnieuw sterk veranderd zijn en zijn… Lees verder

Voormalig postkantoor en Boerenleenbank

De driehoek in 2007. Thans Opperhaudmare 4, 6 en 8. Het eerste huis rechts is van Mevr. Bonnie v/d Spoel. Dan het voormalige postkantoor, van  fam.  Jan en Bonnie v/d Molen en het derde de vroegere boerenleenbank van de fam.… Lees verder

De Driehoek gezien vanuit Donkerbroek ca. 1920

Driehoek vanaf richting Donkerbroek. De boerderij links is van Hendrik Ottes Dijkstra. De woning rechts van Lolke Loopstra met daarin ook het postkantoor tot 1928. De twee wegwerkers zijn Minne Smid en Jan Hofman

Café Wietse Jongsma ca. 1915

Driehoek vanaf richting Hemrik. Links het café met doorreed van Wietse Jongsma. Rechts het doktershuis van dokter Geert Berghuis. In het midden de kledingwinkel van Hendrik B. de Boer.