Boerderij Roel Jonkman Wijnjeterp

Afgebroken 1964. Boerderij van Roel Jonkman, voor ca. 1931 woonde hier H. Kerkhof. Boerderij stond naast de ingang oostelijke van de tunnel.

Winkel H.B. de Boer 1911-1930

De textielwinkel van Hendrik B de Boer die hij van 1911 tot 1930 runde. Daarna nam zijn oomzegger Barreld de Boer de zaak over en maakte er een welvarende kledingwinkel van. Links op de foto Hendrik de Boer, dochter Jantje… Lees verder

Inrit Mounleane. Foto ± 1910.

De vier kinderen voor het huis zijn Roel, Geertje,Martje en Tjitske Duursma. Achter de lantarenpaal staat Foppe de Haan. Man met fiets is Marten Hofstra van Donkerbroek. De andere personen zijn onbekend.

brandweergarage Mounleane

Brandweergarage stond in de bocht van de Mounleane. Naast Mounleane nr 3. Jaartal bouw onbekend. Afgebroken ± 1998.

Mounleane anno 1970. Corrie Kuipers

  Mounleane 13. Op dit adres woonde vroeger het gezin Germ Kuipers. Zijn vrouw is gestorven in het stembureau tijdens het vervullen van haar stemplicht. Vier van hun kinderen zijn er hun leven lang blijven wonen. Door hun niet veel… Lees verder

Inkijk Molenlaan rond 1935

Inkijk Molenlaan in de dertiger jaren van de vorige eeuw. Links nog een stukje doorreed van het café en garage Bloemhof. In het midden de boerderij van Gooitsen en Jitske Stoker. Rechts stukje woning wagenmakerij Foppe de Haan en de… Lees verder