Commiezenhuis afgebroken in 1964

Huidige adres Mounleane 5. Dit was het zogenaamde commiezenhuis. Een dubbele woning. In de ene helft woonde de commies, een rijksambtenaar die toezicht uitoefende en waarschijnlijk belasting inde van de molenaar. Er stond een korenmolen aan de overkant van de… Lees verder

Mounleane 4, rond 1956

Huidige adres: Mounleane 4. Op de foto Meintsje en Tjitske Duursma, zusjes van Freerk Duursma, voor hun ouderlijk huis. (Zie reactie van hun nichtje Hennie Duursma). Op de achtergrond eerst de woning van Grootmoeder Meintsje Duursma, dan dat van de… Lees verder

Vrouw Bosma Molenlaan. Foto ± 1947.

Huidige adres: Mounleane 14. Dit was het huis van âlde Jitske Stoker. Latere bewoners fam Jan en Nel Duursma, Sietse v/d Wal en echtgenote en familie Hendrik v/d Leeuw. Nu klussenbedrijf C. de Vries.

Duurswoude 1980

Afgebroken 1985. Huidige adres: Mounleane 12. Voor 1880 was hier een bakkerij gevestigd. Daarvoor stond er een korenmolen waar vermoedelijk de straatnaam molenlaan aan verbonden werd. Rond 1890 stond hier een boerderij van de familie Gooitsen Stoker. Latere bewoners een… Lees verder

Mounleane 4

Huidige adres: mounleane 4. Vrachtrijder Willem Zwart woonde hier rond 1900. Toen er land bij kwam woonde hier Hendrik Loopstra. Daarna Geert Pool en Warntje de Vegt. De firma E Duursma heeft er daarna een Fourage- en brandstoffenhandel gevestigd. De… Lees verder

Woonwagen Kijlstra Mounleane

  Huidige adres: Mounleane 10. Deze woonwagen stond op het erf daarvan. Johannes en Maaike Kijlstra woonden er tot 1942.

Ingang Mounleane anno 1921

  Links café Engbert Meestringa met doorreed en rechts de wagenmakerij van Foppe de Haan. De meisjes links zijn o.a. Trijntje Lutske en Klaske de Haan. Op de achtergrond in het midden de  boerderij van Gooitsen  Stoker.

Dubbele woning huidig Mounleane 3

De woning is in 1964 afgebroken. In het verleden was het een wevershuis en commieshuis. Later heeft er ook een klompenmakerij ingezeten.

Zondagsschool Wijnjewoude

De bovenstaande foto is de zondagsschool van Duurswoude in 1908. De zondagsschool bestaat al meer dan 100 jaar. Voorheen werd er zondagsschool gehouden in een gebouwtje naast de oude pastorie aan de Weinterp en in Duurswoude in de consistorie bij de kerk. Nu wordt… Lees verder