Boerderij Oosterloo anno ca. 1926 te Duurswoude

Boerderij R. Oosterloo (1926). Is dit de boerderij die ooit stond naast de Ned. Hervormde Kerk in Duurswoude ??. Deze is verplaatst naar de straatweg en is nu Bed en Brochje “Duerswâld”.

Duurswoude buurt A, nu Merkebuorren 95, anno ca. 1965

Duurswoude buurt A. Nu: Merkebuorren 95. Eerder de woning van postbesteller de Roos en later van Sûpenbrijkarreman (Dy Friezen, se ite harren siik oan ierpels, mar wer soun oan sûpenbrij!) Anders van der Bos. Nu woont hier de familie Weening-Dijkstra.

Woonhuis verver Sikke Hempenius, ca. 1970

Rondom 1900 woonde hier de familie van verver Sikke G. Hempenius die in 1916 is overleden. Een zoon van hem, ook een Sikke geboren in 1908 is toen verhuisd naar Donkerbroek. De dubbele woning heeft daarna aan heel veel families… Lees verder

Boerderij Dijkstra aan de Weinterp anno ca. 1910

Boerderij van de familie Popke Veenstra aan de Weinterp. Daarvoor woonde hier de familie Broekstra. De twee heren op de foto zijn C. en A. Dijkstra, waarschijnlijk de eerste bewoners van deze nog nieuw aandoende boerderij. Huidig adres Weinterp 55.… Lees verder