Boerderij Duursma, Ald Duerswâld 12, anno ca. 1955

Boerderij van de familie Henk en Lien Duursma die er tot circa 1955 boer waren. Op de foto vlak voor de boerderij Lien Duursma met haar beide kinderen en hulp in de huishouding Aukje Stoker. Huidige adres Ald Duerswâld 12.

Kruidenierswinkel de Vries 1962

De kruidenierswinkel en fouragehandel van Binne de Vries in 1962 ongeveer. Van links naar rechts Harm de Vries, zuster Koster, Geertje Bosma, de vrouw van Harm, Aaltje Hendriksen met kind (Klaasje Jonkman) op de arm en tenslotte vrouw Jonkman.

Duurswoude 2, Merkebuorren 73 anno 1955 ca.

Het in de jaren dertig gebouwde huis voor Bonne de Boer. Toen het eenmaal klaar was, wilde hij er niet wonen. Het adres was toen Duurswoude 2, nu Merkebuorren 73. Anno ca. 1955.

De Stripe 3 anno 1910 ca.

Ooit woonde hier schaapherder Pier Jansma. Later een Jan v/d Tuin met Trijntje Jansma. Rond de jaren 1950 woonde er de familie Buzaan die zijn geëmigreerd. Sietse en Andriesje Leffring hebben er gewoond en daarna Riemer en Tjitske Tel. Anne… Lees verder