Merkebuorren 21 t/m 29, anno 1950 ca.

Huidige adres Merkebuorren 21 t/m 29. Zicht vanuit het westen. Het eerste huis links was van huisschilder Wieger Sikkema die met zijn gezin in de vijftiger jaren emigreerde naar Canada. Het tweede huis werd bewoond door postbode Luinenburg die de… Lees verder

Muziekkoepel in het bos van Duurswoude ca. 1960

In 1959 werd de muziekkoepel verplaatst vanaf zijn oorspronkelijk plek bij de kerk naar het – aan de westkant gelegen – eiken bos, grenzend aan het kampeerterrein it Ikenhiem. Deze foto is kort daarna genomen.

Bos bij de Finne, anno 1970 ca.

Zestig meter het bos in vanaf Finne 5.  Dankzij de ruilverkaveling “het  Koningsdiep” aangelegd, maar wegens gebrek aan onderhoud na tien jaar ten onder gegaan.

Duurswouderheide, zandafgraving 1955

Omgeving Breeberchpaad. Zandafgraving vooraan op de Duurswouder heide. Boeren uit Duurswoude mochten voor eigen gebruik hier zand afgraven. Oeverzwaluwen groeven hun nestgangen steeds weer in de achterkant van de steil afgestoken zandputten

Duerswâld 21, anno 1970 ca.

Woning Hendrik Brander, de stichter van vakantiepark de Stripe.Huidige adres Duerswâld 21. De foto is genomen rond 1970.