Meester Geertswei 17 en 19, anno ca. 1975

Huidige adres Mr. Geertswei 17 en 19. Nog tamelijk nieuwe pastorie voor de dominee van de Geref. Kerk, links en postkantoor, rechts. Al snel door de tijd ingehaald en sinds de eeuwwisseling in gebruik als gewone woningen.

Weinterp 50-58, rond 1960

Weinterp 50 tot 58. De eerste woning vanaf links was rond 1960 nog de kruidenierswinkel van Johannes (Honke) Smit. Daarnaast was toen nog de broodbakkerij van de familie Jappie Bakker. Daarnaast twee woonhuizen. In het eerste van de twee zat Jan… Lees verder

Merkebuorren 21 t/m 29, anno 1950 ca.

Huidige adres Merkebuorren 21 t/m 29. Zicht vanuit het westen. Het eerste huis links was van huisschilder Wieger Sikkema die met zijn gezin in de vijftiger jaren emigreerde naar Canada. Het tweede huis werd bewoond door postbode Luinenburg die de… Lees verder

Muziekkoepel in het bos van Duurswoude ca. 1960

In 1959 werd de muziekkoepel verplaatst vanaf zijn oorspronkelijk plek bij de kerk naar het – aan de westkant gelegen – eiken bos, grenzend aan het kampeerterrein it Ikenhiem. Deze foto is kort daarna genomen.

Bos bij de Finne, anno 1970 ca.

Zestig meter het bos in vanaf Finne 5.  Dankzij de ruilverkaveling “het  Koningsdiep” aangelegd, maar wegens gebrek aan onderhoud na tien jaar ten onder gegaan.

Duurswouderheide, zandafgraving 1955

Omgeving Breeberchpaad. Zandafgraving vooraan op de Duurswouder heide. Boeren uit Duurswoude mochten voor eigen gebruik hier zand afgraven. Oeverzwaluwen groeven hun nestgangen steeds weer in de achterkant van de steil afgestoken zandputten