Duerswâld 21, anno 1970 ca.

Woning Hendrik Brander, de stichter van vakantiepark de Stripe.Huidige adres Duerswâld 21. De foto is genomen rond 1970.

Klein Groningen 20, anno 1960 ca.

Links op de foto de directeurswoning van de Coöperatieve stoomzuivelfabriek “de Vooruitgang”. Eerste huis rechts daarvan was de broodbakkerij van Siebe Dijksma. De huizen langs de weg werden vaak bewoond door fabriekspersoneel dat nogal eens verhuisde.

Kerkepad Weinterp rond 1970

Huidige adres t.o. Weinterp 42. Dit schuurtje was het overblijfsel van en boerderijtje dat aan het kerkpad stond. Het was ooit de bakermat van de familie Koop Koopstra.

Compagnonsfeart bij Trambrug rond 1975

Kruidenierwinkel van Jelle Hofstra en later de familie van zoon Piet Hofstra bij de Trambrége in het jaar 1975?. Huidige adres Compagnonsfeart 59 t/m 65.