Diaconessenhuis anno ca. 1920

Op de foto met de mallejan voor het diaconessenhuis. Op de achtergrond timmerbedrijf Keuning en links het huis van sûpen brijkarreman Anders van der Bos.

Duurswoude, weg naar Bakkeveen anno 1920

Ca. 1920 kijkje in oostelijke richting. Rechts een tipje van bouwbedrijf Keuning en de Boerderij van Minne v/d Meer (nu dokter Lewin). Links de boerderij van Wieger Hoornstra.

Buurt Duurswoude, Wijnjeterp anno ca. 1960

Buurt ca. 1960 zicht vanuit het westen. Overzicht van de buurt. Links Binne en Janke de Vries. Dan Dupon die de voormalige winkel en klompenmakerij inmiddels gekocht had. Végé winkel Loopstra. Verderop kapperszaak Wijngaarden en net zichtbaar de Koninkrijkzaal van de… Lees verder

Boerderij van Sijtsema anno ca.1912

Familie Sijtsema, circa 1912. Op de foto staan Jan en Renska Sijtsema voor de oprit van hun boerderij. Het huis wordt nog steeds bewoond door latere generaties Sijtsema.

Wijnjeterp buurt anno 1930 (ca.)

Wijnjeterp buurt ca 1930; zicht vanuit het westen. De huizen van links naar rechts: Eerst het schoolhuis van  hoofdmeester Kieft. Dan het huis van ondermeestermeester Hellingwerf. Dit huis werd later door hem geruild met textielwinkel eigenaar Jan Loopstra. Dan de boerderij… Lees verder

Merkebuorren 113, rond 1970

Merkebuorren 113, rond 1970. Zicht vanuit het oosten. Deze woning is rond 1930 gebouwd door vrachtrijder Hilbert van der Schaaf. Werd rond de eeuwwisseling bewoond door de familie De Jong. Alleen de kleur is veranderd. De melkbussen staan langs de weg om… Lees verder

Duurswoude, grens Wijnjeterp anno ca. 1929

Zicht vanuit Duurswoude op de grens met Wijnjeterp ca. 1929. Links bakkerij Arend Lok (nu Joop van Bergen). Daarnaast slagerij Tolman en de hoeden- en pettenwinkel van de weduwe Te Nijenhuis. Rechts vooraan het echtpaar Iele Dijkstra. Andere personen onbekend.