De sluis anno ca. 1909

Het eerste huis links is het sluiswachtershuis. De tweede boerderij is van Anne Lipstra. Rechts van de vaart Roel Bijma de loodgieter en bakkerij Dijkstra.

Wijnterpersluis anno ca. 1945

Uit 1945  is deze foto ter hoogte Compagnonsfeart 80. Je kijkt richting Brouwerswyk, vanaf de Sluis naar het oosten. Rechts op deze foto staan, achter de “Jarrebakˮ, Hero v/d Meulen (links) en Anne (zoon van Evert) Sikkema (rechts). De boerderij… Lees verder

Slûsleane anno ca. 1980

Eerste huis links, Slûsleane 1, was voorheen van  kruidenier Auke Postma. Nu woont hier de fam. Romkema. In het tweede huis woont fam. Bruinsma. (daarvoor Fam. van der Lei, postbode) In het derde woonde vroeger Sietze Koster, nu Ruurd Huitema.… Lees verder

Sluis te Wijnjeterp anno ca. 1920

Sluis Wijnjeterp in de Compagnonsfaert ca. 1920. Links vooraan het sluiswachtershuis. Verderop de schoorstenen van de boerderij van Anne Lipstra. Adres Compagnonsfeart nr 52.

Tjalling Harkeswei 83 ca. 1930

  In 1936 afgebroken en een kwartslag gedraaid en weer op gebouwd. Tjalling Harkeswei 83. Boerderij van voorheen Eesge Tolman en De Jong en J.A. Visser.