Sluis te Wijnjeterp ca. 1914

De sluis begin 20e eeuw. Tussen de vaart en huizen liggen nog zandpaden. In het eerste huis rechts woont nu Melle de Boer. Daarvoor groenteboer Visser. Het tweede huis is nu Kirtan, eerder loodgieter Roel Bijma. Het derde huis is… Lees verder

De sluis bij Wijnjeterp, ca 1965

Links van de vaart vooraan het sluiswachtershuis (bewoond geweest door  Zuidema en Vrieswijk; nu Sietze de Boer). Daarachter de boerderij van Johannes Arends. Rechts van de vaart groenteboer Visser, nu Melle de Boer.

Tjalling Harkeswei 79 anno 1990

Woonhuis aan de Tjalling Harkeswei 79. Gebouwd in 1932. Vroeger woonde hier Hero van der Meulen. Nu bewoond door J. Spanjaard.

Tjalling Harkeswei 74 omstreeks 1980

Zuidzijde Tjalling Harkeswei, nummer 75, nabij de sluis. Bouwjaar 1904. Eerder was hier loodgieter Roel Bijma gevestigd. Vanaf 1997 is hier het yoga- en meditatiecentrum van Bauke Raadgever en Petra Flantua. Huis rechts is nummer 74 Melle de Boer. Eerder… Lees verder